Laboral

Laboral

Els nostres serveis comprenen tots els aspectes de l’àmbit laboral, bé sigui per a empreses com per a persones contractades per compte d’altri. Estan pensats i adaptats per a que qualsevol client que confia en VIA TRIBUT, tingui una resposta clara i efectiva davant qualsevol situació i, a més a més, pugui veure’s alliberat de qualsevol tràmit del dia a dia relacionat amb la gestió laboral, com pot ser la confecció de nòmines, models TC-1, elaboració de contractes i aplicació de convenis, entre altres.

El Departament de Dret Laboral i Seguretat Social de VIA TRIBUT, ofereix solucions enfocades a l’assessoria i a la gestió integral de qualsevol tipus de situació relacionada en aquesta àrea.

El coneixement i l’experiència adquirida ens compromet a oferir un servei jurídic-laboral d’alta qualitat, que ens permet enfocar-nos en l’àrea de negoci dels nostres clients, aportant solucions estratègies i globals d’alt valor afegit en un escenari exigent i canviant com és el món laboral.

Serveis en l’àmbit laboral: